Jan Wiebes de Jong

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jong, Jan Wiebes de
Geboren Heerenveen / 1-1-1866
Overleden Heerenveen / 4-10-1944

Beschrijving

Jan de Jong neemt omstreeks 1894 de smederij van zijn vader Wiebe de Jong over. In het Nieuwsblad van Friesland adverteert hij op 6 januari 1895 met: ‘Grote voorraad beste eigengemaakte en IJlsterschaatsen ƒ 2,50 per paar en hooger. Duitse vanaf 65 cents per paar. Opruiming van een partijtje overjaarsche tegen spotprijs. Minzaam aanbevelend. J. de Jong, Hoef- en grofsmid. Dracht – Hee­renveen.’ Soortgelijke advertenties in januari 1896 en januari 1897. In de laatste ook aanbiedingen van Wichers-de Salisschaatsen à ƒ 6,75. In januari 1897 vraagt hij een smidsknecht. In januari 1901 vraagt hij smidsknechten, ‘liefst gehuwd’. De smederij wordt door hem uitgebouwd tot een zaak in kinderwagens en huishoudelijke artikelen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Heerenveen
Periode 1894 - 1908

Merktekens

Reclames

Advertentie 1908 schaatsenmaker J. de Jong, Heerenveen
Advertentie schaatsenmaker J. de Jong, Heerenveen Nieuwsblad van Friesland d.d. 1 januari 1908

Heerenveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina