Jan Wiersma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wiersma, Jan
Geboren Oudega Súdwest Fryslân / 24-2-1903
Overleden Oudega Súdwest Fryslân / 24-9-1980

Beschrijving

Jan Wiersma is een zoon van de timmerknecht Keimpe Wiersma uit Oudega (Wymbritseradeel). Zijn grootvader was de laatste schoolmeester in Sandfirden. Hij werkt aanvankelijk bij de firma Nooitgedagt in IJlst als schaatshoutmaker. Later
komt hij in dienst bij timmerman De Groot in Oudega aan de Oudegaaster Brekken. In de jaren dertig maakt hij ’s winters ook schaatsen. De ijzers koopt hij bij C.L. Nauta in Heeg of bij firma J. Nooitgedagt in IJlst. Daarnaast repareert en slijpt
hij schaatsen. Hij verkoopt de schaatsen voornamelijk in Oudega en Gaastmeer en omgeving. Als de bouw in de winterperiodes stil ligt, werkt hij tijdelijk wel voor Nooitgedagt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Oudega Súdwest Fryslân
Periode 1930 - 1940

Merktekens

Oudega Súdwest Fryslân

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina