Jan Willem Bezemer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bezemer, Jan Willem
Geboren Bergambacht / 2-3-1852
Overleden Stolwijk / 31-10-1914

Beschrijving

De Bezemers komen van oorsprong uit Ouderkerk aan de IJssel. Omstreeks 1780 trouwt een Frederik Bezemer met de dochter van de schout in Bergambacht en begint de eerste Bezemer een herberg in Bergambacht. Frederik wordt opgevolgd door zijn zoon Jan en deze door zijn zoon Cornelis, die koopman wordt. De aangifte van de geboorte wordt mede verricht door de bekende Bergambachter smid Adrianus van Lit.

Van mei 1873 tot mei 1875 is Jan Willem Bezemer smidsknecht bij Pieter Kramer in Stolwijk. In mei 1875 gaat hij naar Bodegraven waar hij trouwt.

Hij neemt vermoedelijk in 1877 een smederij over in Stolwijk aan de Tentweg. Hij maakt er ook zijn bekende schaatsen. In de Schoonhovensche Courant van 28 december 1895 adverteert hij als volgt: ‘De echte Stolwijkse schaatsen, Friesch model (geen fabriekswerk), zijn in ruime keuze voorhanden bij J.W. Bezemer, Smid te Stolwijk.’

Als Jan Willem in 1914 overlijdt neemt zijn zoon Piet het bedrijf over. Maar Piet Bezemer lijdt aan de ziekte van Bechterev en moet afstand van de smederij doen. De smederij wordt in 1921 door Jan Schakel, zoon van Cornelis uit Polsbroekerdam, overgenomen. Jan maakt er geen schaatsen meer. Het schijnt dat hij er nog wel oude schenkels of schaatsen met het merkteken J.W.B., die er nog in voorraad lagen, heeft verkocht.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats
Vestigingsplaats Stolwijk
Periode 1880 - 1915

Merktekens

Merkteken schaatsmaker J.W.Bezemer, Stolwijk

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker J.W.Bezemer, Stolwijk
Schaatsen schaatsenmaker J.W.Bezemer, Stolwijk
Detail schaatsen schaatsenmaker J.W.Bezemer, Stolwijk
Detail schaatsen schaatsenmaker J.W.Bezemer, Stolwijk

Stolwijk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina