Jannes Johannes Willem Tack

Categorie Schaatsenmaker
Naam Tack, Jannes Johannes Willem
Geboren Aardenburg / 4-5-1868
Overleden Ochten / 3-9-1947

Beschrijving

Jannes Tack is een zoon van de smidsknecht Willem Tack in Aardenburg. Vader Tack is smidsknecht in Sint-Philipsland (1868), Willemstad (1869) en Haamstede (1870). In mei 1871 vestigt Tack zich definitief in Oud-Vossemeer als hoefsmid.
Rond 1900 begint Jannes Tack een smederijtje annex café. Volgens overlevering maakt hij ook schaatsen; het type is niet bekend. In de twintiger jaren moet hij afstand doen van het café. Een zoon van hem gaat in 1934 naar Ochten, waar hij de
smederij van Angelino overneemt. In maart 1936 gaat Jannes Tack ook naar Ochten.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Oud-Vossemeer
Periode 1895 - 1905

Merktekens

Oud-Vossemeer

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina