Jelle Munniks

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Munniks, Jelle
Geboren Wolsum / 6-5-1893
Overleden Sneek / 15-2-1975

Beschrijving

Jelle Munniks is zoon van arbeider/koopman/vrachtschipper-kramer-los werkman Jochum Munniks (Wolsum, 1862 – Grand Rapids Michigan USA, 1939).
Jelle opent rond 1915 een rijwielhandel in Sneek aan het Kleinzand 34. Na WO II vestigt hij zijn zaak aan de Kruizebroederstraat 25.

Het gezin Munniks verhuisde eerst in 1896 van Wolsum naar Leeuwarden en in 1902 naar Sneek.

Het merkteken Fa. Munniks Sneek werd in de jaren dertig van de vorige eeuw toegepast. Schaatsen met dit merk zijn aanwezig in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Kleinzand 34 en na WOII Kruizebroederstraat 25
Sneek
Periode circa 1930 - 1940

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper Fa. Munniks, Sneek

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenverkoper Fa. Munniks, Sneek
Friese doorloper schaatsenverkoper Fa. Munniks, Sneek
Merkteken schaatsenverkoper Fa. Munniks, Sneek
Merkteken schaatsenverkoper Fa. Munniks, Sneek

Sneek

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina