Jelle Pieters Keuning

Categorie Schaatsenmaker
Naam Keuning, Jelle Pieters
Geboren Ureterp / 26-2-1853
Overleden Jirnsum / 6-7-1900

Beschrijving

 Jelle Keuning is een zoon van de smid Pieter Klazes Keuning (Ureterp, 1818-1856). Hij is smidsknecht in onder andere Drachten (1882-1884) en Kortezwaag (1884-1885). In juni 1885 wordt hij zelfstandig grofsmid in Bovenknijpe. Hij maakt er ook schaatsen. In het Nieuwsblad van Friesland van 2 januari 1888 adverteert hij: ‘Beste eigengemaakte Schaatsen à f 2,50 p p bij J. Keuning, Mr. Smid te Bovenknijpe.’ In juni 1890 vertrekt hij naar Jirnsum, maar maakt daar geen schaatsen meer. In juli 1900 overlijdt hij daar aan bloedvergiftiging.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats De Knipe
Periode 1888 - 1890

Merktekens

De Knipe

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina