Jelle Reids de Jong

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jong, Jelle Reids de
Geboren Wergea / 3-5-1862
Overleden Leeuwarden / 2-1-1935

Beschrijving

Jelle de Jong is een zoon van een arbeider. Hij wordt in 1874 smidsknecht bij G.J. Pool in Wergea, bij wie hij het schaatsensmeden leert. In 1889 vestigt hij zich als zelfstandig smid in Suwâld, waar hij ook schaatsen maakt. In 1902 verhuist hij naar Baard en blijft daar ook schaatsen maken. In februari 1922 vertrekt hij naar Frederiksoord en in april 1924 naar Steenwijkerwold. In april 1929 gaat hij in Leeuwarden wonen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Baard
Periode 1902 - 1922

Merktekens

J.R. DE JONG - BAARD
Merkteken schaatsenmaker J.R. de Jong, Baard

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker J.R. de Jong, Baard
Friese schaats schaatsenmaker J.R. de Jong, Baard
Merkteken schaatsenmaker J.R. de Jong, Baard
Merkteken schaatsenmaker J.R. de Jong, Baard

Baard

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina