Jelle Reids de Jong

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jong, Jelle Reids de
Geboren Wergea / 3-3-1862
Overleden Leeuwarden / 2-1-1935

Beschrijving

Zoon van de arbeider Reids Jelles de Jong (Ty­tsjerk, 1829). Jelle de Jong komt als twaalfjarige jongen in dienst bij schaatsensmid G. Pool te Wergea. Hij werkt er zes dagen per week van zes uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds en verdient ƒ 0,35 per week. Dit wordt na enkele jaren met overwerk (Pool hield niet van op straat slenteren) ƒ 0,60 per week. Rond 1878 komt hij in dienst bij A.A. Veeman in Marssum, waar hij drie jaar blijft en een jaarsalaris ontvangt van respectievelijk ƒ 60,-, ƒ 80,- en ƒ 200,-, de kost inbegrepen. In 1881/82 is hij smidsknecht bij H. Hemminga in Mantgum.

In 1882 komt Jelle de Jong terug bij G. Pool te Wergea, nu als grote knecht voor ƒ 5,50 per week (minus ƒ 2,50 kostgeld). Hij maakt bij Pool grote hoeveelheden schaatsijzers. Alleen in de winter van 1884/1885 werden er bij Pool al 3.500 paar gemaakt.

In mei 1889 vestigt De Jong zich als zelfstandig smid in Suwâld. Hier maakt hij schaatsen onder eigen naam. Op 4 januari 1894 adverteert de Jong in het Nieuwsblad van Friesland met: ‘Bekroonde schaatsen, Friesche Doorlopers en Schaatsijzers zijn in ruimen voorraad te bekomen bij den Schaatsenfabrikant J.R. de Jong, Mr. Smid te Suawoude. Slijpers genieten ruim rabat.’ Op 16 en 23 december 1899 adverteert De Jong in het Nieuwsblad van Friesland opnieuw met schaatsen. Blijkens deze advertentie maakt De Jong ook losse schaatsijzers.

In Suwâld heeft Jelle de Jong nooit goed kunnen aarden. In december 1902 verhuist hij naar Baard. Net als andere schaatsensmeden maakt De Jong gebruik van het feit dat hij in Wergea is geboren. Hij merkt zijn schaatsen met: ‘J. de Jong van Warga’. Wergea had een grote naam als plaats waar vele en goede schaatsen werden gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Suwâld
Periode 1889 - 1902

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J.R. de Jong, Suawoude
Merkteken schaatsenmaker J. de Jong, Suawoude

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker J. de Jong, Suawoude
Friese schaats schaatsenmaker J. de Jong, Suawoude
Merkteken schaatsenmaker J. de Jong, Suawoude
Merkteken schaatsenmaker J. de Jong, Suawoude
Friese schaats schaatsenmaker J.R. de Jong, Suawoude
Friese schaats schaatsenmaker J.R. de Jong, Suawoude
Merkteken schaatsenmaker J.R. de Jong, Suawoude
Merkteken schaatsenmaker J.R. de Jong, Suawoude

Reclames

Advertentie 1901 schaatsenmaker J. de Jong, Suawoude
Advertentie schaatsenmaker J. de Jong, Suawoude Nieuwsblad van het Noorden d.d. 6 januari 1901

Suwâld

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina