Joannes Wilhelmus Pelle

Categorie Schaatsenmaker
Naam Pelle, Joannes Wilhelmus
Geboren Lisse / 30-1-1849
Overleden Leiden / na 1920

Beschrijving

Zoon van smid Roelof Willem Pelle (Vreeswijk, 1824 - Lisse, 1879). Pelle was getrouwd met een dochter van smid Jan Balman uit Lisse. Hij neemt de smederij van  zijn schoonouders over nadat zijn schoonvader in 1839 en zijn schoonmoeder in 1846 waren gestorven. Als vader Roelof Willem Pelle zelf overlijdt in 1879 neemt zoon Joannes Wilhelmus de smederij over. Hij maakt er onder andere krulschaatsen. Waarschijnlijk maakte zijn vader ook al schaatsen. In 1896 verkoopt hij wegens gezondheidsproblemen de smederij aan Pieter Dirk Schouten uit Leiden die de zaak voortzet. Pelle begint dan in de Haarlemmerstraat 267B een slijterij. In 1920 woont hij nog in Leiden.

Bron

Kleis Oenema / Wiebe Blauw, beiden begunstiger van de verzamelaarskring Stichting De Poolster

Zie ook artikel Matthy van Klaveren, eveneens begunstiger van De Poolster. Het verscheen in Kouwe Drukte Jaargang 20 - nummer 58 - december 2016, blz. 22 en 23.
 

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Lisse
Periode 1879 - 1896

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J.W. Pelle, Lisse

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker J.W. Pelle, Lisse
Schaatsen schaatsenmaker J.W. Pelle, Lisse
Merkteken schaatsen schaatsenmaker J.W. Pelle, Lisse
Merkteken schaatsen schaatsenmaker J.W. Pelle, Lisse

Lisse

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina