Johannes Antonius van Impelen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Impelen, Johannes Antonius van
Geboren Odijk / 6-6-1912
Overleden Odijk / 30-5-1973

Beschrijving

Zoon van de smid en rijwielmaker Cornelis van Impelen, die in 1919 is gestorven. Zijn moeder draagt het bedrijf in 1928 aan hem over. Hij verblijft van 1924 tot 1928 in Voorhout (kostschool) en Wassenaar, waar hij wordt opgeleid tot smid. In 1933 wordt er een vergunning door zijn moeder aangevraagd voor de oprichting van een smederij. In de jaren dertig maakt hij naast fietsen en stofzuigers ook Friese doorlopers. Jan woont in het pand naast zijn moeder.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Odijk
Periode 1930 - 1940

Merktekens

Odijk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina