Johannes Frederik Harm

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Harm, Johannes Frederik
Geboren Amsterdam / 4-8-1865
Overleden Amsterdam / 8-2-1925

Beschrijving

Johannes Frederik Harm (geb. Ruir (Neckar, Dld), 9-9-1794, overl. Amsterdam, 14-5-1841) wordt hoef- en rijtuigensmid aan de Botermarkt 16. De Botermarkt wordt in 1876 omgedoopt tot Rembrandtsplein. Zijn vader was in Duitsland ook al smid.

Johan(nes) Adam Harm (geb. Amsterdam, 12-4-1831, overl. Amsterdam, 18-3-1895) wordt smid aan de Leidsestraat.
Johan Adam heeft drie zonen:
1. Theodorus Fredericus Josephus (Theo) Harm (Amsterdam, 1-5-1862, Amsterdam, 10-11-1928. Hij is smid en koopman.
2. Josephus Joannes Dominicus (Jos) Harm (Amsterdam, 4-8-1865, Amsterdam, 8-2-1925). Hij komt in 1890 terug uit Bramen (Dld) en is winkelier in ijzerwaren.
3. Fredericus Johannes Antonius (Frits) Harm (Amsterdam, 12 oktober 1866, Amsterdam ?).

In 1817 legde Joannes Harm de grondslag voor het huidige bedrijf. Hij vestigde zich als wagenmaker, rijtuigschilder en hoefsmid aan de Regulierstraat in Amsterdam. Zijn zoon Johan Adam Harm zette het bedrijf voort. Door een trap van een paard kon Johan Adam het zware beroep van hoefsmid echter niet meer uitoefenen. “Ga kachels maken, want de mensen hebben altijd verwarming nodig”, raadde zijn moeder hem aan. Dat advies nam hij ter harte en hij opende in 1854 in de Leidsestraat een kachelsmederij. Om die in de publiciteit te brengen, rende zijn smid af en toe met een roodgloeiend stuk ijzer naar buiten, waar hij het demonstratief op een aambeeld op de stoep ging bewerken. Onder de naam J.A. Harm Zn. werd Adams bedrijf voortgezet door twee van zijn drie zonen. Jos, zijn tweede zoon, ging naar Duitsland om zich daar op het gebied van gereedschappen en ijzerwaren te bekwamen.

Terug in Amsterdam zette Jos in 1889 zijn eigen bedrijf op aan de Vijzelgracht. Aanvankelijk noemde hij zijn bedrijf Het Hangslot, rond de eeuwwisseling besloot hij de naam Jos Harm te gaan voeren.
Hij kreeg drie zonen:
1. Walterus Joahnnes Josephus Harm (Amsterdam, 6-5-1891, Amsterdam, 1942). Hij was kapelaan.
2. Franciscus Josephus Marinus (Frans) Harm (Amsterdam, 31-12-1894, ?). Hij was winkelier.
3. Theodorus Josephus Maria (Theo) Harm (Amsterdam, 2-8—1896, ?). Hij was ook winkelier.

In de Eerste Wereldoorlog werd Jos opgevolgd door zijn zonen Frans en Theo Harm. In 1917 moesten zij met hun bedrijf uitwijken naar een pand verderop aan Vijzelgracht. Dit in verband met de verbreding van de Vijzelgracht als gevolg van het toenemende doorgaande verkeer. Na zijn stage in de Verenigde Staten heeft de zoon van Frans Harm, Jos, het bedrijf van zijn vader overgenomen. Vandaag de dag berust de dagelijkse leiding van het bedrijf bij zijn zoons Roger en Jeroen. Het bedrijf is inmiddels zodanig gegroeid dat de Vijzelgracht vervangen is door een grote en moderne vestiging op de Johan van Hasseltweg 45 in Amsterdam-Noord. Dit  opvallende gebouw, naar ontwerp van de Amsterdamse architect Max van Huut, huisvest een forse showroom, een volledig geoutilleerde werkplaats en biedt parkeergelegenheid op eigen terrein.

Bron

Website Jos Harm BV, 2017

Aanpassingen door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Johan van Hasseltweg 45
Amsterdam

Merktekens

Merkteken op schaatsen verkoper J.Harm in Amsterdam

Fotogalerij

Friese schaats verkoper Jos Harm in Amsterdam
Friese schaats verkoper Jos Harm in Amsterdam merkteken JOS.HARM
Voorkant Prijscourant verkoper Jos Harm, Amsterdam
Voorkant Prijscourant verkoper Jos Harm, Amsterdam
Friese schaats verkoper Jos Harm in Amsterdam
Friese schaats verkoper Jos Harm in Amsterdam
Friese schaats verkoper Jos Harm in Amsterdam
Friese schaats verkoper Jos Harm in Amsterdam merkteken JOS.HARM

Amsterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina