Johannes Gerardus van Hengstum

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hengstum, Johannes Gerardus van
Geboren Montfoort / 27-4-1849
Overleden Houten / 4-4-1941

Beschrijving

Zoon van de smid Gerardus van Hengstum (Westbroek, 1810). Van Hengstum verliest op jonge leeftijd in één dag zijn ouders en een broer ten gevolge van de cholera-epidemie van 1866. Een zus van hem wordt dan ondergebracht bij een bakkersfamilie in Utrecht. Hij gaat naar een oom in Schalkwijk, die smid is. Van november 1871 tot april 1872 verblijft hij in Werkhoven, mogelijk als knecht. In april 1872 gaat hij weer naar Schalkwijk. Hij helpt zijn oom in de smederij en heeft daar vermoedelijk ook het schaatsenmaken geleerd. Tussen 1873 en april 1876 is hij smidsknecht in Linschoten en van april tot december 1876 is hij smidsknecht in Haastrecht.

In december 1876 komt hij naar Werkhoven, waar hij zich als zelfstandig smid vestigt. Daar maakt hij krulschaatsen. Hij maakte onder andere de schaatsen voor de plaatselijke notaris en de burgemeester, zoals hij later trots aan zijn kleinzoon vertelt.

In december 1891 gaat hij naar Houten, waar een zoon van hem ook een smederij heeft. In Houten zijn evenwel geen schaatsen meer gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Werkhoven
Periode 1885 - 1900

Merktekens

Werkhoven

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina