Johannes Jakobus Belle

Categorie Schaatsenmaker
Naam Belle, Johannes Jakobus
Geboren Zwolle / 28-2-1849
Overleden Wessem / 29-4-1903

Beschrijving

Zoon van messenmaker Theodurus Belle, die in april 1841 is getrouwd.

Hoewel Belle pas in januari 1885 in Kampen in het bevolkingsregister wordt ingeschreven, adverteert hij al in de Kamper Courant van 23 december 1883 als volgt: ‘IJsvermaak Kampen, Schaatsenmakerij en Slijperij, op natte steenen zonder draad. Onovertrefbaar. Aanbevelend. Jean Jac Belle, Instrumentmaker. Geerstraat 18. Gevestigd te Zwolle sedert 1880.’

Hij staat ingeschreven als messenmaker. In 1987 trouwt hij in Amsterdam,

Op 15 december 1889 wordt dezelfde advertentie afgedrukt in de Kamper Courant. Lang blijft het gezin Belle niet in Kampen wonen, want in december 1892 verhuist Belle naar Amsterdam.

In 1894 verblijft hij in Rosmalen en van 1894 tot 1899 weer in Amsterdam. In oktober 1899 vertrekt hij naar Heel en Panheel.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Kampen
Periode 1880 - 1890

Merktekens

Kampen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina