Johannes Visser

Categorie Schaatsenmaker
Naam Visser, Johannes
Geboren IJlst / 11-9-1864
Overleden IJlst / 23-6-1955

Beschrijving

Johannes Visser is een zoon van timmerman Taeke Visser uit IJlst IJlst (geb.1838 – overl.1905). Johannes leert het vak van een smid/schaatsenmaker in Oosterend of Wommels en vestigt zich omstreeks 1900 als smid in de smederij van Thomas J. Faber aan de Popmawâl 8 te IJlst. Hij geniet bekendheid als blokmaker. Visser levert onder anderen aan Siebren Kuipers in Sneek. Als stopwerk maakt hij ook schaatsen door zelf staal op ijzer te wellen. De houtjes worden door G. Groenveld aan de Geeuwkade gemaakt. Hij levert ijzers aan onder anderen K.E. de Vries in IJlst.

In de advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden op 8 november 1896 prijst schaatsenverkoper Groenier&Van Zanten uit Groningen onder andere schaatsen aan van Joh. T. Visser uit IJlst. De T. staat hier voor Taeke, de vader van Johannes Visser.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Wiebe Blauw en Aad van den Ouweelen, 2020

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Popmawal
IJlst
Periode 1895 - 1940

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J. Visser, IJlst

Fotogalerij

Friese doorloper merkteken schaatsenmaker J. Visser, IJlst
Friese doorloper merkteken schaatsenmaker J. Visser, IJlst
Merkteken schaatsenmaker J. Visser, IJlst
Merkteken schaatsenmaker J. Visser, IJlst

Reclames

Advertentie 1896 schaatsenverkoper Groenier&Van Zanten, Groningen
Advertentie 1896 schaatsenverkoper Groenier&Van Zanten, Groningen Nieuwsblad van het Noorden 8 november 1896 Hierin wordt schaatsenmaker Joh.T. Visser uit IJlst genoemd.

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina