JVL merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam JVL merk - Onbekende maker

Beschrijving

JVL zijn initialen van mogelijk een Nederlandse schaatsenverkoper. Deze initialen komen voor op een krulschaats waarvan de krul is afgezaagd en die zeer waarschijnlijk in Duitsland is gemaakt.

Produktie

Type schaats Krulschaats

Merktekens

Merkteken JVL onbekende schaatsenverkoper

Fotogalerij

Schaats met merkteken JVL onbekende schaatsenverkoper
Schaats met merkteken JVL onbekende schaatsenverkoper. Betreft een krulschaats waarvan de krul is afgezaagd.
Merkteken JVL onbekende schaatsenverkoper
Merkteken JVL onbekende schaatsenverkoper

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina