Keimpe Klaas Hoekstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hoekstra, Keimpe Klaas
Geboren Wergea / 6-2-1808
Overleden Wergea / 11-6-1896

Beschrijving

Keimpe Hoekstra is de oprichter van de Hoekstra-schaatsenfabriek. Hij is een zoon van de timmerman Klaas Keimpe Hoekstra (1773) en kleinzoon van Keimpe Klazes Hoekstra (1742), die waarschijnlijk al schaatshouten maakte. Vader Klaas Keimpes overlijdt in 1822. Zijn moeder blijft achter met tien, voornamelijk jonge kinderen: negen meisjes en één jongen. In de overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant in 1822 kondigt zij aan dat haar zoon, met enige knechten, het bedrijf zal voortzetten.

In 1826 neemt Keimpe Klaas de leiding van het bedrijf in handen. Naast timmerman is hij ook schaatsenmaker en olieslager. Wat het maken van schaatsen betreft: Hoekstra maakt zelf de houten terwijl de ijzers door Sipke Heeres Westra worden geleverd. Hij maakt alleen maar Friese schaatsen. In 1843 trouwt zijn zuster Rinske met schaatsensmid Heere Sipkes Westra, zoon van de hiervoor genoemde Sipke Heeres Westra. Het jonge echtpaar Westra-Hoekstra verblijft van 1844 tot 1852 in Easterlittens, waar Westra smid is en schaatsijzers levert aan Hoekstra. In 1852 verkoopt Westra de smederij in Easterlittens aan de Heerenveense smid Durk Gerrits Minkema, die vanaf dat moment schaatsijzers levert aan Hoekstra. De samenwerking tussen Hoekstra en Minkema zal tot 1892 blijven voortbestaan. In 1860 wordt het bedrijf overgenomen door zijn zoon Abraham Hoekstra.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Nieuwe Hoek 4
Wergea
Periode 1826 - 1860

Merktekens

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina