Klaas de Rooij

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rooij, Klaas de
Geboren Waddinxveen / 4-11-1821
Overleden Waddinxveen / 3-12-1875

Beschrijving

Zoon van de Waddinxveense smid Maarten de Rooij (geb. 1787). Hij neemt omstreeks 1850 de smederij van zijn vader aan de Kerkweg over. De smederij dateert uit de 18de eeuw. Van Klaas de Rooij is bekend dat hij schaatsen maakte. Hij pioniert met het maken van schaatsen, maar tot een grote, geregelde productie komt het niet.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Waddinxveen
Periode 1850 - 1875

Merktekens

Waddinxveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina