Klaas Jan de Boer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Boer, Klaas Jan de
Geboren Oudega gem. Smallingerland / 18-6-1871
Overleden Drachten / 3-3-1948

Beschrijving

Klaas de Boer is een zoon van een kastelein. Hij vestigt zich als boer/smid/rijwielhandelaar aan de Zuiderbuurt 50 in Drachten. Rond 1915 begint De Boer zich ook toe te leggen op het maken van schaatsen, maar hij blijft het boerenbedrijf uitoefenen. In de Drachtster Courant van 20 december 1916 plaatst hij de volgende oproep: ‘Vaste arbeider, die kan melken. Woning met huis disponibel. K.J. de Boer, Zuid-Drachten.’

Op 30 november 1917 adverteert hij in de Drachtster Courant met ploegen, hakselmachines, hooisplitten, plagschoffels en leppen. In december 1921 adverteert hij met ‘Schaatsen, met en zonder leerwerk’ in de Drachtster Courant. Zijn schaatsen zijn bekroond op een nijverheidstentoonstelling, getuige de advertentie in de Drachtster Courant van 4 december 1925: ‘Koopt nog heden een paar eigen gemaakte bekroonde Schaatsen als St. Nicolaas Cadeau. Prijzen vanaf ƒ 4,- bij K.J. de Boer Drachten.’

In advertenties in de jaren 1927 en 1929 noemt hij zich schaatsenfabrikant. De schaatshouten worden waarschijnlijk gemaakt door Yje Venema, die in 1910 links van het pand van De Boer een wagenmakerij heeft. Van Klaas de Boer is verder bekend dat hij een befaamd schouw-zeiler is die vele prijzen behaalt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Zuiderbuurt
Drachten
Periode 1915 - 1930

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten
Friese schaats schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten
Merkteken schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten
Merkteken schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten
Friese doorloper schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten
Friese doorloper schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten

Reclames

Advertentie 1904 schaatsenmaker K.J.de Boer, Drachten
Advertentie schaatsenmaker K.J.de Boer, Drachten Nieuwsblad van Friesland d.d. 1 januari 1904
Advertentie 1904 schaatsenmaker K.J.de Boer, Drachten
Advertentie schaatsenmaker K.J.de Boer, Drachten Nieuwsblad van Friesland d.d. 9 januari 1904
Advertentie 1905 schaatsenmaker K.J.de Boer, Drachten
Advertentie schaatsenmaker K.J.de Boer, Drachten Nieuwsblad van Friesland d.d. 25 januari 1905
Advertentie 1906 schaatsenmaker K.J.de Boer, Drachten
Advertentie schaatsenmaker K.J.de Boer, Drachten Nieuwsblad van Friesland d.d. 3 januari 1906
Advertentie 1908 schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten
Advertentie schaatsenmaker K.J. de Boer, Drachten Nieuwsblad van Friesland d.d. 1 januari 1908

Drachten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina