Klaas Kiers

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kiers, Klaas
Geboren Oudega gem. Smallingerland / 20-3-1907
Overleden Quatrebras (nu: Hurdegaryp) / 30-3-1982

Beschrijving

Kiers is smid aan de Buorren in Oudega (Smallingerland). In de jaren dertig maakt hij uit hobby voor familieleden en dorpsgenoten vijftien tot twintig paar schaatsen van het type doorloper. De houten worden gemaakt door timmerman Hendrik van der Zee. In 1939 begint hij een smederij in Quatrebras, maar maakt daar geen schaatsen meer.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper
Vestigingsplaats Oudega gem. Smallingerland
Periode 1935 - 1939

Merktekens

Oudega gem. Smallingerland

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina