Koop Roelofs van der Velde

Categorie Schaatsenmaker
Naam Velde, Koop Roelofs van der
Geboren Benedenknijpe (nu: De Knipe) / 6-4-1823
Overleden Sint-Jacobiparochie / 10-11-1899

Beschrijving

Koop Roelofs van der Velde is de zoon van grofsmid Roel Koops van der Velde, geb. 1794 in Rottevalle. In 1850 is hij smidsknecht bij Yde Sijtzes Hamstra in Oudkerk. Later is hij ook smidsknecht in Gorredijk en Makkum. Bij Hamstra heeft hij zeer waarschijnlijk ook het smeden van schaatsijzers geleerd. In 1858 wordt hij zelfstandig smid in Sint Jacobi Parochie. Bij zijn overlijden wordt hij nog steeds smid genoemd.
In de Bildtsche courant van 1876 adverteert hij met eigen gemaakte schaatsen. In dezelfde advertentie doet dat ook grofsmid Rintze Alberts Koopmans uit Sint-Annaparochie.

Bron

Wiebe Blauw en Aad van den Ouweelen (2023)

Produktie

Vestigingsplaats Sint-Jacobiparochie
Periode circa 1875 - 1880

Reclames

Advertentie 1876 schaatsenmaker K.R. van der Velde, Sint-Jacobiparochie
Advertentie schaatsenmaker K.R. van der Velde, Sint-Jacobiparochie Bildtsche courant d.d. 1876

Sint-Jacobiparochie

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina