Koop Willems van der Wal

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wal, Koop Willems van der
Geboren Rotsterhaule / 1-4-1887
Overleden Rotsterhaule / 1-2-1972

Beschrijving

Zoon van grofsmid Willem Sietzes van der Wal uit Rotsterhaule. Samen met zijn oudere broer Sietze Willems neemt Koop  Willems van der Wal de smederij van zijn vader over. Beiden smeden ook schaatsijzers, die in de smedrij opgehangen worden voordat ze gehout worden. In de loop van de jaren legt Sietze zich meer toe op het pure smidswerk, terwijl Koop de smederij uitbreidt met een fietsenreparatie en -verkoop.

Bron

Wiebe Blauw (Koop van der Wal, Munnekeburen)

Produktie

Vestigingsplaats Rotsterhaule
Periode 1910 - 1930

Merktekens

Rotsterhaule

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina