Kornelis de Vries

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vries, Kornelis de
Geboren Wergea / 18-1-1871
Overleden Weidum / 14-8-1968

Beschrijving

De vader van Kornelis de Vries en zijn broers Wieger en Gabriël zijn alledrie timmerknecht bij A.K. Hoekstra in Wergea. Kornelis wordt in 1895 smidsknecht in Tzummarum en in 1895/96 bij Bonne Lantinga sr. in Wergea, die dan zijn smederij aan de String heeft. In februari 1896 komt hij als meesterknecht in dienst bij een smid in Sloten. Rond 1900 vestigt hij zich als zelfstandig smid in Weidum en maakt daar ook schaatsen. De houten worden gemaakt door wagenmaker G.H. Fokkens uit Weidum. Er zijn tot circa 1925 schaatsen gemaakt. In de ijzers wordt altijd ‘K. de Vries van Warga’ geslagen. Immers Warga heet het schaatsenmakerscentrum te zijn en De Vries is oorspronkelijk afkomstig uit Wergea. In 1931 neemt zijn zoon Bouwe de smederij over. Hij maakt geen schaatsen meer.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Weidum
Periode 1900 - 1925

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker K. de Vries, Weidum
Merkteken schaatsenmaker K. de Vries, Weidum

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker K. de Vries, Weidum
Friese schaats schaatsenmaker K. de Vries, Weidum
Merkteken schaatsenmaker K. de Vries, Weidum
Merkteken schaatsenmaker K. de Vries, Weidum
Friese schaats schaatsenmaker K. de Vries, Weidum
Friese schaats schaatsenmaker K. de Vries, Weidum Merk DE VRIES VAN WARGA
Merkteken schaatsenmaker K. de Vries, Weidum
Merkteken schaatsenmaker K. de Vries, Weidum

Weidum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina