Krijn Bus

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bus, Krijn
Geboren Rotterdam / 19-8-1829
Overleden Rotterdam / 15-5-1914

Beschrijving

Zoon van Jacob Jansz Bus (Strijen, ca. 1796 – Rotterdam, 1861). Krijn Bus adverteert op 8 januari 1864 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant met:

'SCHAATSEN.

De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het maken van Nieuwe Schaatsen, onder garantie, alsmede het herstellen en slijpen.

K. Bus

Mr. Smid, Leuvehaven, Brandsteeg.'

Hij verkoopt de smederij in 1890 aan Arie den Held, die fabrikant in ijzerwaren is en in 1898 het schaatsmodel A. den Held ontwerpt.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Leuvehaven, Brandsteeg
Rotterdam
Periode 1850 - 1870

Merktekens

Reclames

Advertentie 1864 schaatsenmaker K. Bus, Rotterdam
Advertentie 1864 schaatsenmaker K. Bus, Rotterdam Nieuwe Rotterdamsche Courant 8 januari 1864

Rotterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina