Lambertus Bussemaker

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bussemaker, Lambertus
Geboren Gees / 15-12-1862
Overleden Gees / 26-5-1937

Beschrijving

De Bussemakers komen van oorsprong waarschijnlijk uit Duitsland. Lambertus Bussemaker is een zoon van de smid Gerrit Bussemaker aan de Dorpsstraat in Gees.

Hij neemt de smederij later van zijn vader over. Bussemaker maakt vooral messen, maar ook schaatsen. Soms heeft hij een of meer mensen in dienst. Waarschijnlijk maakt hij ook zelf het houtwerk. In de Zwolsche Courant van 2 januari 1888 adverteert Wed. H.J.J. Bolte met Go Ahead, Amerikaanse, Friesche, Groninger, Hollandsche en Geeser Schaatsen. Bussemaker is dan 22 jaar, zodat het zeer waarschijnlijk is dat zijn vader ook al schaatsen maakte en de bekendheid aan ‘Geeser’ schaatsen heeft gegeven.

De schaatsen van Bussemaker zijn een tussenvorm van de Friese en de Groninger schaats. De hals steekt als de Groninger schuin naar voren, maar de houtbekleding is zwaarder zoals bij de Friese schaats. Ook de stapel vertoont Groninger invloed en eindigt bij de tenen enigszins hartvormig. Verder is de hakschroef groot met vier punten, zoals deze ook bij Brennermoorschaatsen voorkomt.

Het is niet bekend tot wanneer Bussemaker schaatsen heeft gemaakt. Na zijn dood wordt de smederij afgebroken, aangezien er geen opvolger is.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Dorpsstraat
Gees
Periode 1885 - 1900

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker L. Bussemaker, Gees
(beeldmerk voor in het ijzer)

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker L. Bussemaker, Gees
Friese schaats schaatsenmaker L. Bussemaker, Gees
Merkteken schaatsenmaker L. Bussemaker, Gees
Merkteken schaatsenmaker L. Bussemaker, Gees beeldmerk voor in ijzer

Gees

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina