Lammert de Vries

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Vries, Lammert de
Geboren Boazum / 30-1-1889
Overleden Boazum

Beschrijving

Lammert de Vries is zoon van de herbergier Jillert Durks de Vries, Teroele, 1854 – Bolsward, 1938.

Het gezin van Jillert de Vries verhuist in 1892 naar Burgwerd, boven Bolsward. Hier begint Lammert de Vries een rijwielhandel onder de naam Fa. L. de Vries en Co., Burgwerd. Rond 1925 verplaatst hij de handel naar Leeuwarden en begint hij ook schaatsen te verkopen. In 1939, hij is dan 55 jaar, leeft hij nog. Mogelijk dat zijn zonen Jillert, geboren in Burgwerd in 1913 en Riemer, geboren in Burgwerd in 1919, het bedrijf na WO II voort. Jillert was machine tekenaar en Riemer was rijwielhersteller.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Voorstreek 67
Leeuwarden
Periode circa 1925 - 1940

Merktekens

Merkteken Friese doorloper schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden

Fotogalerij

Rekening 1 juni 1955 schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Rekening 1 juni 1955 schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Friese doorloper schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Friese doorloper schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Merkteken Friese doorloper schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Merkteken Friese doorloper schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden

Reclames

Advertentie 1933 schaatsenverkoper L. de Vries Leeuwarden
Advertentie 1933 schaatsenverkoper L. de Vries Leeuwarden
Advertentie 1940 schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Advertentie 1940 schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Beeldmerk kwitantie uit 1943  schaatsenverkoper L. de Vries
Beeldmerk kwitantie uit 1943 schaatsenverkoper L. de Vries (Collectie Matthy van Klaveren, 2017)
Reclame 1928-1929 schaatsenverkoper Lammert de Vries, Leeuwarden
Reclame 1928-1929 schaatsenverkoper Lammert de Vries, Leeuwarden
Advertentie 1936 schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden In binnenzijde omslag van het Kerstnummer van 'It Heitelan', dec 1936
Reclame schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Reclame schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Advertentie 1940 schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden Leeuwarder courant 19 januari 1940
Advertentie schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper L. de Vries, Leeuwarden

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina