Lammert G. Heringa

Categorie Schaatsenmaker
Naam Heringa, Lammert G.
Geboren Oldeberkoop / 16-3-1864
Overleden Kortezwaag (nu: Gorredijk) / 23-12-1918

Beschrijving

Lammert Heringa is smid in Kortezwaag. In het Nieuwsblad van Friesland van 6 januari 1894 en van 28 december 1895 adverteert hij als volgt: ‘Eigengemaakte Schaatsen, puik van kwaliteit à ƒ 2,50 per paar. L.G. Heringa, Smid te Kortezwaag’. Op 16 januari 1901 vraagt hij in het Nieuwsblad van Friesland om een smidsknecht.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Kortezwaag (nu: Gorredijk)
Periode 1894 - 1900

Merktekens

Kortezwaag (nu: Gorredijk)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina