LC-W merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam LC-W merk - Onbekende maker

Beschrijving

Deze schaats is vermoedelijke gemaakt in Friesland.

Produktie

Type schaats Friese schaats
Periode circa 1890 - 1900

Merktekens

Merkteken LC-W onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Friese schaats met merkteken LC-W onbekende schaatsenmaker
Friese schaats met merkteken LC-W onbekende schaatsenmaker
Merkteken LC-W onbekende schaatsenmaker
Merkteken LC-W onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina