Lieuwe Graafsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Graafsma, Lieuwe
Geboren Westhem / 10-10-1865
Overleden Bolsward / 15-6-1956

Beschrijving

Lieuwe Graafsma is smid in Workum op het Zuid. Zijn broer Sjoerd heeft elders in Workum een smederij. Lieuwe Graafsma maakt in zijn smederij ook schaatsen. In november 1903 zendt hij schaatsen in voor een tentoonstelling in Alkmaar. Van 1903 tot 1914 verblijft hij in Duitsland. In januari 1904 gaat het bedrijf failliet. In verband met de Eerste Wereldoorlog komt hij in juni 1914 als machinist terug naar Friesland en gaat dan werken bij schaatsenfabriek G.S. Ruiter in Bolsward.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Zuid
Workum
Periode circa 1903

Merktekens

Workum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina