Lieuwe van Campen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Campen, Lieuwe van
Geboren Bolsward / 15-4-1856
Overleden Hallum / 28-1-1935

Beschrijving

eZoon van grofsmid Auke Sybrandus van Campen aan de Dijkstraat in Bolsward. Rond 1880 werd hij smid in Schraard. Nadat zijn vrouw was overleden is hij wmid geworden in Bolsward, waarschijnlijk in de oude smederij van zijn vader. In 1901 werd hij kastelein in Nijemirdum, later ook smid. In mei 1919 werd de smederij met alle hebben en houwen bij boelgoed verkocht. In de boedelbeschrijving komen 'nieuwe schaatsen en schaatsijzers' voor, die hij blijkbaar eerder al had gemaakt.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Nijemirdum
Periode 1910 - 1920

Merktekens

Nijemirdum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina