Lodewijk Jozeph Witteveen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Witteveen, Lodewijk Jozeph
Geboren Snikzwaag / 4-10-1843
Overleden Lemmer / 4-10-1927

Beschrijving

Zoon van boer Joseph Cornelis Witteveen uit Snikzwaag. In 1864 gaat Witteveen naar de gemeente Wymbritseradeel. In juni 1874 vestigt hij zich als smid in Lemmer. In 1882 koopt hij er de grofsmederij met woonhuis van de inmiddels overleden smid Jan Carels Kok voor f 4.200,-.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Lemmer
Periode 1900 - 1920

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker L.J. Witteveen, Lemmer

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker L.J. Witteveen, Lemmer
Friese schaats schaatsenmaker L.J. Witteveen, Lemmer
Merkteken schaatsenmaker L.J. Witteveen, Lemmer
Merkteken schaatsenmaker L.J. Witteveen, Lemmer

Lemmer

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina