Lucas Lourens Hosbach

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hosbach, Lucas Lourens
Geboren Leeuwarden / 16-2-1817
Overleden Leeuwarden / 19-5-1896

Beschrijving

Lucas Hosbach is een zoon van koopman Johan Christiaan Hosbach. Hij wordt smid aan het Zuidvliet. In de Leeuwarder Courant van 5 december 1856 adverteert hij samen met C. Faber met Vlietster en IJlster schaatsen. In het bevolkingsregister staat hij genoemd als timmerman aan respectievelijk de Slotmakersstraat, de Monnikenmuurstraat en de Gedempte Keizersgracht.
Hosbach is vermoedelijk de maker van de Vlietster schaatsen en Faber van de IJlster schaatsen. In de Leeuwarder Courant van 20 december 1859 wordt geadverteerd met ‘Echte Warga- en IJlster Schaatsen, die te bekomen zijn aan de smederij van de Erven L. Hosbach., op het Zuidvliet te Leeuwarden.’ Het is mogelijk dat Hosbach, na smid geweest te zijn, later timmerman is geworden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Vestigingsplaats Slotmakersstraat, Monnikenmuurstraat, Gedempte Keizersgracht
Leeuwarden
Periode - 1856

Merktekens

Reclames

Advertentie 1856 schaatsenmaker L.L. Hosbach,  Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker L.L. Hosbach, Leeuwarden Leeuwarder Courant d.d. 5 december 1856
Advertentie 1859 schaatsenmaker L.L. Hosbach,  Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker L.L. Hosbach, Leeuwarden Leeuwarder Courant d.d. 20 december 1856

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina