Lukas Jan Smid

Categorie Schaatsenmaker
Naam Smid, Lukas Jan
Geboren Leek / 17-7-1791
Overleden Hoogkerk (nu: Groningen) / 23-4-1860

Beschrijving

Lukas Smid is zoon van een smid. In 1820 begint hij een eigen smederij in Hoogkerk, waar hij ook schaatsen maakt, mogelijk van het Groninger mo-del. Van der Aa schrijft in 1840 in zijn Aardrijkskundig Woordenboek dat er ‘zeer goede schaatsen’ worden vervaardigd. Zijn zoon Jan Lukas Smid (Hoogkerk, 1826) volgt hem omstreeks 1850 op, terwijl Jan Lukas’ zoon Geert Smid zijn vader in 1902 opvolgt. Het bedrijf bestaat nog steeds als Staalbouw SMID Hoogkerk (2016), Constructiewerkplaatsen G. Smid & Zn. B.V. Inmiddels is de zesde generatie Smid werkzaam in het bedrijf. Of Jan Lukas Smid en later Geert Smid ook schaatsen hebben gemaakt is niet bekend.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Groninger schaats
Vestigingsplaats Hoendiep
Hoogkerk (nu: Groningen)
Periode 1829 - 1860

Merktekens

Fotogalerij

Foto smederij L.J.Smid
Foto smederij L.J.Smid

Hoogkerk (nu: Groningen)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina