Luurtze de Vries

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vries, Luurtze de
Geboren Hemelum / 25-3-1862
Overleden onbekend / 16-2-1931

Beschrijving

Luurtze de Vries is zoon van arbeider Harmen Luurtzes de Vries (Hemelum, 1823 – onbekend).

Luurtze de Vries wordt eerst timmerknecht in Hemjelum. In 1887 trouwt hij met Marijke Leenstra. Twee jaar later verhuist het gezin naar Leeuwarden, via het Peterseliewaltje naar de Tichelstraat 28. Hij is dan nog timmerknecht. In 1904 overlijdt zijn vrouw Marijke, maar nog in hetzelfde jaar hertrouwt hij met Trijntje Bovenga, een jongere zuster van schaatsenmaker Douwe Bovenga die eerst in Wergea en vanaf 1900 tot 1915 schaatsen maakt in Jirnsum. Luurtze de Vries vestigt zich nu als timmerman-aannemer aan het Noordvliet 247 in Leeuwarden.  Daar maakt hij ook schaatsen, zeer waarschijnlijk worden de ijzers door zijn zwager geleverd. In december 1928 komt hij door gladheid op de Paardepijp ernstig ten val, waardoor hij een open hoofdwond oploopt. Hij stopt daarna met werkzaamheden. 

Uit advertenties in 1933 blijkt dat de zaak dan nog steeds bestaat en er ook nog schaatsen gemaakt worden. De zaak is mogelijk voortgezet door zijn vrouw en zoon.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Noordvliet 247
Leeuwarden

Reclames

Advertentie 1933 schaatsenmaker Luurtze de Vries, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker Luurtze de Vries, Leeuwarden Leeuwarder Nieuwsblad op 24 januari 1933
Advertentie 1933 schaatsenmaker Luurtze de Vries, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker Luurtze de Vries, Leeuwarden Leeuwarder Nieuwsblad op 14 december 1933

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina