Maarten Blom

Categorie Schaatsenmaker
Naam Blom, Maarten
Geboren Bodegraven / 11-11-1881
Overleden Wormerveer / 2-8-1935

Beschrijving

Thomas Blom is een zoon van de smid Maarten Blom (Nieuwkoop, 1824) uit Nieuwkoop. Het gezin Blom komt via Bodegraven in 1882 naar Vreeland, waar Thomas zich als smid vestigt.

Van hem is bekend dat hij ook schaatsen maakte, en wel krulschaatsen. Ook zijn zoon Maarten helpt mee in de smederij.

In 1918 is de smederij overgenomen door Niessen (1888). Deze verricht nog wel reparatiewerk, maar maakt geen schaatsen meer. Maarten Blom heeft tot 1921 nog in de smederij gewerkt en vertrekt dan naar Wormerveer. Hij maakte tot zijn vertrek blokschaatsen (schoonrijschaatsen).

Zie ook Thomas Blom - Vreeland

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Vreeland
Periode 1880 - 1918

Merktekens

Vreeland

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina