Marinus J. van Alphen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Alphen, Marinus J. van
Geboren Buren Gld / 29-3-1894
Overleden Arnhem / 7-9-1952

Beschrijving

Marinus van Alphen is geboren te Buren op 29 maart 1894 als zoon van arbeider Machiel Johannes van Alphen (1850-1901) en Elizabeth Vermeulen.
Zijn moeder overleed in 1906. Vervolgens de kinderen waarschijnlijk in het weeshuis in Buren geplaatst. Het is mogelijk dat Marinus daar het smidsvak heeft geleerd.

Van Alphen groeit samen met zijn broers op in het weeshuis in Buren. Hij werkt onder andere in ’s Gravendeel als smidsknecht en wordt vanaf januari 1925 zelfstandig smid in Zwijndrecht. Zijn broers komen terecht in ’s Gravendeel, Strijen en Alblasserdam. Hij maakte in klein aantal schaatsen, maar het type is niet bekend.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Zwijndrecht
Periode 1920 - 1930

Merktekens

Zwijndrecht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina