Marten Thomas de Jong

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jong, Marten Thomas de
Geboren Aldeboarn / 18-8-1870
Overleden Heerenveen / 18-1-1953

Beschrijving

De Jong is een zoon van Murk Klaas de Jong, die een scheepswerf/molenmakerij/timmerbedrijf heeft. Vader De Jong is onder meer lid van Provinciale Staten van Friesland. Hij is vooruitstrevend en laat zijn dochters al naar de HBS gaan. Marten de Jong neemt het bedrijf van zijn vader over en maakt ook schaatshouten. Hij voorziet deze van ijzers die door onder andere K. Meinderts in Wergea zijn gemaakt (in 1927 36 paar en in 1929 25 paar). Na montage verkoopt hij de complete schaatsen. Ook zijn zoon Murk Klaas de Jong (Aldeboarn, 1902) helpt mee met het maken van de schaatshouten. Verder worden er schaatsen geslepen. Vooral knecht Jacob Ploegsma geniet bekendheid om zijn goede slijpvaardigheid. De Jong vertekt in augustus 1949 naar Heerenveen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Aldeboarn
Periode 1920 - 1935

Merktekens

Aldeboarn

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina