Martin Mons

Categorie Schaatsenmaker
Naam Mons, Martin
Geboren Harderwijk / 19-12-1905
Overleden Rotterdam / 22-11-1985

Beschrijving

Mons is een zoon van een Zuiderzee-visser. In militaire dienst wordt hij opgeleid tot rijkssmid, in het bijzonder voor het beslaan van paarden bij de cavalerie. Als duidelijk wordt dat de Zuiderzee wordt afgesloten en er geen toekomst meer zit in de Zuiderzee-visserij, kiest hij definitief voor het smidsvak.

In december 1933 vestigt hij zich vanuit Ede als smid in Poortugaal en maakt daar in elk geval nog krulschaatsen als ’s winters de paarden op stal staan, en er weinig werk is.

Als er meer havenindustrie komt, verlegt hij zijn activiteiten langzamerhand van boerensmeedwerk naar scheepsbeslagwerk.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Poortugaal
Periode 1930 - 1935

Merktekens

Poortugaal

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina