Melis Walsweer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Walsweer, Melis
Geboren Uitwellingerga / 24-11-1879
Overleden Uitwellingerga / 11-12-1960

Beschrijving

Melis Walsweer is een zoon van een aannemer. Hij wordt zelf ook timmerman. Van 1910 tot circa 1950 is hij schipper op een vrachtschip (skûtsje). ’s Zomers vaart hij en ’s winters woont hij aan de wal en verricht dan timmerwerkzaamheden. Tijdens de economische crisis in de jaren dertig begint hij schaatshouten te maken. Hij doet dit meestal voor schaatsenfabrikanten als D.G. Minkema Sneek, de handelaar J. Munniks in Sneek, J. Nooitgedagt IJlst, G.S. Ruiter in Akkrum en P. Bos in Heerenveen. Maar hij maakt en verkoopt zelf ook complete schaatsen. De ijzers koopt hij dan van onder anderen K. Meinderts uit Wergea (1938). Er zijn geen bewijzen voor dat de plaatselijke smid Mensonides ook ijzers leverde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het moeilijk om aan ijzers te komen. Vaak worden dan bestaande ijzers in nieuwe houten gezet. Tot circa 1948 blijft Walsweer schaatsen maken.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper
Vestigingsplaats Uitwellingerga
Periode 1930 - 1948

Merktekens

Uitwellingerga

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina