Minne Baukes van Smeden

Categorie Schaatsenmaker
Naam Smeden, Minne Baukes van
Geboren Franeker / 23-4-1793
Overleden Harlingen / 7-12-1873

Beschrijving

Minne van Smeden is een zoon van de smid Bauke Wijbrens van Smeden uit Franeker en broer van Sybren van Smeden, die eveneens schaatsensmid is in Franeker. Minne vestigt zich vóór 1829 in Harlingen als grof- en hoefsmid. In zijn smederij maakt hij net als zijn vader en zijn broer schaatsen. In de Leeuwarder Courant van 8 december 1829 adverteert hij: ‘De ondergeteekende presenteert te verkoopen: Beste FRIESCHE SCHAATSEN, door hem zelve gefabrijceerd; zoekende de gunst van stad- en landgenooten. Mr. Grof- en Hoefsmid, bij de Franekerpoort, te Harlingen. ZEGT HET VOORT.’

In 1839 is hij gevestigd aan de Hoogstraat 38.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Hoogtstraat
Harlingen
Periode 1830

Merktekens

Reclames

Advertentie 1829 schaatsenmaker M.B. van Smeden, Harlingen
Advertentie schaatsenmaker M.B. van Smeden, Harlingen Leeuwarder Courant d.d. 8 december 1829
Advertentie 1830 schaatsenmaker M.B. van Smeden, Harlingen
Advertentie schaatsenmaker M.B. van Smeden, Harlingen Leeuwarder Courant d.d. 28 december 1830

Harlingen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina