Murk Ottes Schuurmans

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schuurmans, Murk Ottes
Geboren IJlst / 7-9-1829
Overleden Heeg / 19-7-1902

Beschrijving

Zoon van timmerman Otte Thomas Schuurmans (IJlst, 1801 - IJlst, 1877).. Mark Ottes Schuurmans wordt smid, eerst in Oudega, vanaf circa 1865 in Heeg. Enkele maanden voor zijn overlijden in juli 1902 worden bij boelgoed smidsgereedschappen en ijzerwerk verkocht. In de Leeuwarder Courant van 29 april 1902 behoren ook 'schaatsijzers' tot de de te verkopen inventaris.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Heeg
Periode 1880 - 1900

Merktekens

Heeg

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina