Onbekende Verkoper Rotterdam

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Verkoper Rotterdam, Onbekende

Beschrijving

Onbekend verkoopmerkje.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Rotterdam

Merktekens

GARANTIE ROTTERDAM

Rotterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina