P. van Vliet merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vliet merk - Onbekende maker, P. van

Beschrijving

Mogelijk een schaatsenmaker uit Zuid-Holland

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker P.v.Vliet

Fotogalerij

Ouderkerkerschaats schaatsenmaker P.v.Vliet
Ouderkerkerschaats schaatsenmaker P.v.Vliet
Merkteken schaatsenmaker P.v.Vliet
Merkteken schaatsenmaker P.v.Vliet

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina