Piet Rijpkema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rijpkema, Piet
Geboren Hurdegaryp / 21-11-1895
Overleden Aldtsjerk / 11-2-1980

Beschrijving

Piet Rijpkema is een zoon van een landarbeider/jager. Hij is een goed sportman, die in 1916/17 met hoogspringen kampioen onder de militairen wordt. Als smidskecht werkt hij in Schalsum, Ryptsjerk en Gytsjerk (Olijnsma). Vervolgens werkt hij bij constructiebedrijf Moorman in Leeuwarden. Als hij voor Moorman meewerkt aan de bouw van de brug in Aldtsjerk, leert hij daar zijn latere vrouw kennen. In 1920 gaat hij in Aldtsjerk wonen en negen jaar later vestigt hij er zijn eigen smederij. In de jaren dertig maakt hij in klein aantal schaatsijzers en schaatsen. De schaatshouten worden voornamelijk gemaakt door timmerman Jelle van der Meulen uit Aldtsjerk, maar ook door Jitse Bottema uit Read­tsjerk en door Sjoerd van der Ploeg uit Oudwoude. Met de laatste bestaat ruilverkeer: Van der Ploeg koopt schaatsijzers bij Rijpkema en monteert die in de eigen houten. Na de Tweede Wereldoorlog experimenteert Piet Rijpkema met zelfgemaakte hoge noren zonder schoen. In 1947 rijdt hij de Elfstedentocht op dergelijke noren.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Houten noor
Vestigingsplaats Aldtsjerk
Periode 1930 - 1950

Merktekens

P.R. OUDKERK
Merkteken schaatsenmaker P. Rijpkema, Oudkerk
Merkteken schaatsenmaker P. Rijpkema, Oudkerk
(op de ene schaats staat P.RYPKEMA, op de andere OUDKERK)

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker P. Rijpkema, Oudkerk
Friese doorloper schaatsenmaker P. Rijpkema, Oudkerk
Merkteken schaatsenmaker P. Rijpkema, Oudkerk
Merkteken schaatsenmaker P. Rijpkema, Oudkerk op de ene schaats staat P.RYPKEMA, op de andere OUDKERK
Merkteken schaatsenmaker P. Rijpkema, Oudkerk
Merkteken schaatsenmaker P. Rijpkema, Oudkerk op de ene schaats staat P.RYPKEMA, op de andere OUDKERK

Aldtsjerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina