Pieter Adrianus Koeleman

Categorie Schaatsenmaker
Naam Koeleman, Pieter Adrianus
Geboren Utrecht / 4-2-1839
Overleden Lydenburg (Zuid-Afrika) / 10-7-1918

Beschrijving

Zoon van de smid Jan Koeleman (geboren 1813) uit Utrecht. In juni 1873 begint Koeleman waarschijnlijk een eigen smederij aan de Steenweg. Op 30 december 1874 adverteert hij in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad met: ‘Schaatsen. H.H. Liefhebbers van schaatsenrijden welke hunne Schaatsen op zijn echt Fries of andere manier geslepen willen hebben, kunnen weder als vorige jaren zich bij den ondergeteekende vervoegen, welke dezelve hij ook maakt en repareert. P.A. Koeleman, Mr.Smid, Steenweg, D 473,74.’

In maart 1889 vertrekt hij uit Utrecht naar Transvaal (Zuid-Afrika).

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Steenweg
Utrecht
Periode 1874 - 1889

Merktekens

Utrecht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina