Pieter Aukes Kamstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kamstra, Pieter Aukes
Geboren Wergea / 19-9-1841
Overleden Wergea / 28-8-1876

Beschrijving

Pieter Kamstra is een zoon van de timmerman Auke Kamstra, die waarschijnlijk ook schaatshouten heeft gemaakt. Pieter maakt houten voor G. Pool met wie hij een samenwerkingsverband aangaat. In de Leeuwarder Courant van 1 januari 1875 wordt als volgt geadverteerd: ‘Bekroonde Wargaster Schaatsen ruim voorzien bij Pool Schaatsijzermaker en bij P.A. Kamstra Schaatshoutmaker te Warga.’ Na zijn dood in 1876 neemt zijn broer Sjoerd de samenwerkingsrelatie met Pool over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Wergea
Periode 1865 - 1876

Merktekens

Reclames

Advertentie 1873 schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Advertentie schaatsenmaker G.J. Pool en houtjeszetter P.A. Kamstra, Warga Leeuwarder Courant 4 februari 1873
Advertentie 1875 schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Advertentie schaatsenmaker G.J. Pool en houtjeszetter P.A. Kamstra, Warga Leeuwarder courant d.d. 1 januari 1875

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina