Pieter Cornelis van Lit

Categorie Schaatsenmaker
Naam Lit, Pieter Cornelis van
Geboren Bergambacht / 10-1-1874
Overleden Bergambacht / 27-7-1938

Beschrijving

Pieter is een zoon van de smid Adrianus van Lit in Bergambacht. Pieter is 15 jaar als zijn vader in 1889 overlijdt. Hij werkt daarom vermoedelijk eerst bij Van Eyck, een andere bekende smid in Bergambacht. (Checken of dit klopt) Omstreeks 1900 begint hij zelf een smederij waarin hij volgens overlevering schaatsen heeft gemaakt.

Jan van Eijk heeft het bedrijf van Piet van Lit in 1930 overgenomen. Hij was afkomstig uit Rotterdam.

P.C. van Lit was getrouwd maar bleef kinderloos. Met Piet van Lit is de Bergambachtse tak van de familie uitgestorven.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Aad van den Ouweelen en Roel Botter, 2019
Piet van Lit was met de zus van de grootmoeder van Roel Botter getrouwd.

Produktie

Vestigingsplaats Bergambacht
Periode 1900 - 1930

Merktekens

Fotogalerij

Foto ca. 1900 schaatsenmaker P.C. van Lit, Bergambacht (geheel links)
Foto ca. 1900 schaatsenmaker P.C. van Lit, Bergambacht V.l.n.r.: P.C. van Lit, T. Rozendaal en C. Boer Vooraan: de kleine T. den Hoed
Foto 1920 smederij schaatsenmaker P.C. van Lit, Bergambacht
Foto 1920 smederij schaatsenmaker P.C. van Lit, Bergambacht P.C. van Lit staat 2e van links

Reclames

Advertentie 1930 schaatsenmaker P.C. van Lit, Bergambacht
Advertentie 1930 schaatsenmaker P.C. van Lit, Bergambacht Overname smederij P.C. van Lit door Jan van Eijk

Bergambacht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina