Pieter Herres van der Goot

Categorie Schaatsenmaker
Naam Goot, Pieter Herres van der
Geboren Hieslum / 4-1-1908
Overleden Bolsward / 12-7-1998

Beschrijving

Van der Goot is timmerman/aannemer in Hieslum. In zijn zaak slijpt en repareert hij ook schaatsen. Ook houdt hij zich bezig met het maken van schaatsen, zij het als stopwerk en in klein aantal. Hij koopt bij ijzerhandel Van der Meulen in Bolsward schaatsijzers die gemaakt zijn door K. Meinderts in Wergea. De hakschroef met pin moet hij zelf aanbrengen. De houten krijgt hij ruw aangeboden door pompmaker Wouters in Bolsward. Het leerwerk komt van een schoenmaker uit Workum. De Friese schaatsen werden voor ƒ 6,- verkocht, de Friese doorlopers kostten iets meer. Later verhuist hij naar onder andere Tjerkwerd en Parrega, maar maakt daar geen schaatsen meer.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Hieslum
Periode 1935 - 1940

Merktekens

Hieslum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina