Pieter Jans de Jong

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jong, Pieter Jans de
Geboren Deinum / 30-5-1873
Overleden onbekend / 26-3-1939

Beschrijving

Pieter de Jong is smidsknecht in Dokkum (1902), in Amsterdam (1903), Deinum (1903), Akkrum (1903-1904), Bolsward (vanaf 1904), Easterlittens, Hoogezand (tot 1913), Veendam (1913-1916) en Muntendam (1916-1917). In oktober 1917 wordt hij schaatsensmid bij Teake Faber en Fokke Fokkema in Beetsterzwaag. In mei 1921 vestigt hij zich als zelfstandig smid aan de Utbuorren in Terherne, waar hij zich toelegt op het smeden van schaatsijzers.

De schaatsen van Pieter de Jong zijn van goede kwaliteit. Ze worden gebruikt door onder anderen Sjoukje Bouma uit Grou, die op 26 januari 1933 kampioen van Nederland wordt op de korte baan. De Jong maakte schaatsen in een stenen schuurtje even buiten het dorp. De schilder Gerrit van der Meer maakte de houtjes en verzorgde het lakwerk.

Hoewel hij ook schaatsen onder eigen naam op de markt brengt, maakt De Jong toch in de eerste plaats ijzers voor anderen, onder anderen voor H. Blaauw uit Doesburg. De Jong zijn bijnaam was ‘stikkene Pieter’. Die naam kreeg hij omdat hij bekend stond als iemand die alles kon maken wat kapot was (kapot in het Fries is ‘stikken’). De Jong ontwierp een sleephark die het hooi naar twee kanten in rijen legde.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Houten noor
Vestigingsplaats Utbuorren
Terherne
Periode 1921 - 1939

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker P. de Jong, Terherne

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker P. de Jong, Terherne
Friese doorloper schaatsenmaker P. de Jong, Terherne
Friese doorloper schaatsenmaker P. de Jong, Terherne
Friese doorloper schaatsenmaker P. de Jong, Terherne
Etiket Friese doorloper schaatsenmaker P. de Jong, Terherne
Etiket Friese doorloper schaatsenmaker P. de Jong, Terherne

Reclames

Etiket voor schaatsen schaatsenmaker P. de Jong, Terhorne
Etiket voor schaatsen schaatsenmaker P. de Jong, Terhorne
Advertentie 1924 schaatsenfabriek Fa de Jong en Bakker, Terhorne
Advertentie schaatsenfabriek Fa de Jong en Bakker, Terhorne Nieuwsblad van Friesland d.d. 17 oktober 1924
Advertentie 1926 schaatsenmaker P. de Jong, Terherne
Advertentie schaatsenmaker P. de Jong, Terherne Nieuwsblad van Friesland, d.d.22 januari 1926
Advertentie 1933 schaatsenmaker P. de Jong, Terherne
Advertentie schaatsenmaker P. de Jong, Terherne Nieuwsblad van Friesland d.d. 23 december 1931
Advertentie 1933 schaatsenmaker P. de Jong, Terherne
Advertentie schaatsenmaker P. de Jong, Terherne Nieuwsblad van Friesland d.d. 30 januari 1933

Terherne

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina