Pieter Jans Ruiter

Categorie Schaatsenmaker
Naam Ruiter, Pieter Jans
Geboren Terband / 3-11-1846
Overleden Akkrum / 3-8-1926

Beschrijving

Pieter Jans is een zoon van een kastelein. Hij is een neef van de bekende schaatsenfabrikant Geert Stevens Ruiter in Akkrum. In oktober 1880 komt Pieter Ruiter naar Akkrum, waar hij tot circa 1885 meesterknecht is bij zijn oom G.S. Ruiter. Vanaf circa 1885 wordt hij zelfstandig smid in Akkrum. In het Nieuwsblad van Friesland van 25 december 1886 adverteert hij voor het eerst met ‘Beste eigengemaakte schaatsen te bekomen bij Pieter J. Ruiter, Mr. Smid te Akkrum’. Op 28 december 1887, 2 januari en 15 december 1888 en op 19 januari 1889 adverteert hij opnieuw met eigen fabrikaat. Hij krijgt dan bovendien steun van de bekende hardrijder Klaas Hanje (1867-...) uit Akkrum. Hanje ‘deelt mee dat zijn schaatsen komen van P.J. Ruiter, vroeger meesterknecht bij G.S. Ruiter, thans zelf schaatsenfabrikant te Akkrum’.

In 1890 noemt Ruiter zichzelf in het Nieuwsblad van Friesland ‘Mr. Smid en Schaatsenfabrikant te Akkrum’. Omstreeks 1905 komt Oebele Harm Harmsma bij hem als knecht in dienst. Harmsma neemt de smederij in 1915 over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Vestigingsplaats Akkrum
Periode 1885 - 1915

Merktekens

Reclames

Advertentie 1908 schaatsenmaker P.J. Ruiter, Akkrum
Advertentie schaatsenmaker P.J. Ruiter, Akkrum Nieuwsblad van Friesland d.d. 1 januari 1908

Akkrum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina