Pieter Jans van der Weit

Categorie Schaatsenmaker
Naam Weit, Pieter Jans van der
Geboren Marsum / 13-9-1817
Overleden Oudebildtzijl / 10-1-1878

Beschrijving

Zoon van grofsmid Jan Wytzes van der Weit (Engelum, 1790 - Oudebildtzijl, 1857) uit Marsum, die in 1818 smid wordt in Vrouwenparochie. Ook Pieter Jans van der Weit wordt smid, in Oudebildtzijl. Na zijn overlijden in februari 1878 worden de inboedel, smidsgereedschappen en ijzerwerken bij boedel verkocht.  In een advertentie van 22 februari 1878 in de Leeuwarder Courant worden onder ijzerwerken ook genomed: '15 paar nieuwe Schaatsen, 8 paar ruwbewerkte Dito'. Daarmee is duidelijk dat hij nog bezig was aan halfproducten.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Oudebildtzijl
Periode 1850 - 1875

Merktekens

Oudebildtzijl

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina